Jangan pergi jauh ke dalam hutan jika kamu takut akan serigala..