Soalan Lazim

Masalah Teknikal

"Sila benarkan Rangkaian Komunikasi."

Mesej ralat dipaparkan jika ada sambungan ke server permainan pusat dibuat. Sila rujuk manual telefon kamu atau tanya di kedai di mana kamu beli telefon tentang bagaimana kamu untuk akses ke Internet melalui telefon kamu. Kamu mungkin perlukan kontrak tertentu dgn pembekal rangkaian telefon kamu untuk akses ke Internet.