Soalan Lazim

Masalah Teknikal

"Nama dipilih tak dibenarkan." atau "Nama diplih telah digunakan."

Nama dipilih tak dibenarkan. Pilih nama lain:
Kamu telah pilih nama yg tidak sah utk watak kamu. Sila pilih nama lain.

Nama dipilih telah digunakan. Pilih nama lain:
Nama yg kamu telah pilih sudah digunakan pemain lain dalam dunia permainan yang dipilih. Sila pilih nama lain utk watak kamu atau pilih dunia permaian yang lain.