Gunakan jampi yang kuat untuk berurusan dengan kerosakan yang teruk.