Main kembara yang kelakar dan bantu penduduk di pulau untuk mendapatkan item baru.